Expert Choice Resource Aligner

 • kehittynyt optimointiohjelmisto, joka on  ostettavissa ja integroitavissa EC 11.5 perusohjelmistoon lisäosana
 • RA-ohjelmistolla kyetään valitsemaan perusohjelmistolla (EC 11.5) arvioitujen ratkaisuvaihtoehtojen joukosta useiden vaihtoehtojen muodostama optimoitu kombinaatio, jossa on maksimoitu vaihtoehtojen hyödyt päämäärien suhteen ylittämättä niille määritettyjä budjetäärisiä tai muita rajoituksia.

Juuri millään organisaatioilla ei ole riittävästi resursseja, jotta ne voisivat toteuttaa kaikki niille osoitetut velvoitteet tai niille tehdyt hanke-esitykset.

Rahoitettavaksi tulevien hankkeiden valinta ei myöskään ole niin yksinkertaista, että vain luokitellaan hankkeet ja rahoitetaan niitä luodun listan alusta, kunnes resurssit on käytetty loppuun.

Organisaatioilla on tarve tasapainottaa kustannukset ja hyödyt, joita hankkeet tuottavat aina kutakin koskevin rajoituksin ja tämä tasapainotus on tarpeen tehdä mielekkäällä tavalla.

Yhdistämällä EC Resource Aligner lisäohjelmisto EC11.5  ohjelmistotuotteeseen voidaan hankesalkun hankevaihtoehdot panna  tärkeysjärjestykseen ja optimoida  salkku helpolla, tarkalla ja puolustettavissa olevalla tavalla. Näiden kahden tuotteen välillä olevan dynaamisen linkin avulla käyttäjät voivat välittömästi ja saumattomasti yhdistää EC11.5 versiolla tuottamansa hankkeiden hyötypisteet Resource Aligner ohjelmiston optimointikoneeseen.

Resource Aligner ohjelmiston avainominaisuuksia

 • räätälöidyt rajoitukset
  • voit määritellä omia optimoinnissa huomioon otettavia riippuvuuksia (esim avainresurssit)
 • riskirajoitukset
  • voit määritellä vaihtoehdoille riskiprosentin tai onnistumistodennäköisyyden, jotka vaikuttavat sen hyötyprioriteettiin
 • riippuvuudet
  • voit määritellä vaihtoehtojen välillä vallitsevia riippuvuuksia.
   Riippuu jostakin (A rahoitetaan vain jos B rahoitetaan.)
   Molemminpuolisesti riippuva  (A ja B pitää rahoittaa tai kumpaakaan ei rahoiteta.)
   Toisensa eliminoivat (A:n rahoittaminen estää B:n rahoittamisen.)
 • pakotetut ja estetyt vaihtoehdot
  • Voit pakottaa vaihtoehdon rahoitettavaksi tai
   ei rahoitettavaksi
 • ryhmien muodostaminen
  • voit yhdistää vaihtoehtoja ryhmäksi ja määrittää ryhmän sisällä seuraavia rajoituksia:
   Ryhmästä valittavien vaihtoehtojen lukumäärän on oltava
   korkeintaan 1
   tasan yksi
   vähintään yksi
 • osittainen rahoitus
  • voit määrittää vaihtoehtoja, jotka ovat kelvollisia tulemaan vain osittain rahoitetuksi
 • rahoituspoolit
  • voit määrittää vaihtoehdoille useita rahoituslähteitä ja niille rahoitusrajoja
 • kasvavat budjetit
  • voit määrittää optimaaliset hankevaihtoehtosalkut eri suuruisille rahoituskehyksille
 • raporttigeneraattori 
  • voit tulostaa monenlaisia raportteja optimointimallistasi.
Web-design Oy Holo Solutions Ltd.  Kaikki oikeudet pidätetään.
Sivustoa päivitetty viimeksi 14.3.2022
Palaute web-masterille tästä.