Esimerkkejä Expert Choice ohjelmistojen mahdollisista sovellusalueista

Expert Choice ohjelmistoja on käytetty menestyksekkäästi mm. alla luetelluilla sovellusalueilla. Löydätkö niistä omasi?

 • toimittajan valinta (Source Selection)
 • henkilöresurssien hallinta (Human Resource Management)
 • henkilöstön suorituskyvyn arviointi (Employee Performance Evaluation)
 • palkkapäätökset (Salary Decisions)
 • markkinointistrategioiden muotoilu (Formulating Marketing Strategy)
 • vaihtoehtojen valinta (Selecting Alternatives)
 • todennäköisten tulosten ennustaminen (Predicting Likely Outcomes)
 • analyyttinen suunnittelu (Analytical Planning)
 • ryhmäpäätöksenteon avustaminen (Facilitating Group Decision Making)
 • hyöty / kustannusanalysointi (Benefit/Cost Analysis)
 • insinöörisuunnittelun arviointi (Engineering Design Evaluations)
 • tuotannon ja operaatioiden johtaminen (Production and Operations Management)
 • politiikan muotoilu ja arviointi (Policy Formulation and Evaluation)
 • hankintojen ja yhteensulautumisten arviointi (Evaluating Acquisitions and Mergers)
 • tavaran toimittajien arviointi (Supplier Evaluation)
 • luottoanalyysit (Credit Analysis)
 • asiakaspalaute (Customer Feedback)
 • IT salkun hallinta (IT Portfolio Management)
 • tuotteen hinnoittelupäätökset (Product Pricing Decisions)
 • innovaatioiden hallinta (Innovation Management)
 • resurssien allokointi (Resource Allocation)

Pohtijakuva300x275px

Vuodesta 1983 lähtien Expert Choice Inc. on auttanut erilaisia organisaatioita ympäri maailmaa niiden päätöksentekoprosesseissa.

Katso halutessasi tämän linkin kautta referenssejä Expert Choice ohjelmistoja käyttävistä organisaatioista.

Web-design Oy Holo Solutions Ltd.  Kaikki oikeudet pidätetään.
Sivustoa päivitetty viimeksi 14.3.2022
Palaute web-masterille tästä.