Tietokoneavusteista päätöksentekoa tukevia Expert Choice-ohjelmistoja, käyttökoulutusta, konsultointia

Web-sivujen suunnittelua, toteuttamista ja ylläpitoa
 

Expert Choice-ohjelmisto on päätöksentekoa tukeva ohjelmistotyökalu, joka soveltaa maailmanlaajuisesti laajalti käytettyä AHP-päätöksentekoteoriaa  (AHP = Analyyttinen Hierarkia Prosessi).

EC-ohjelmisto soveltuu käytettäväksi tilanteissa, joissa halutaan huomioida useita  päätökseen vaikuttavia tekijöitä ja ratkaisuvaihtoehdoista pitää valita joko paras vaihtoehto (yksi ylitse muiden) tai asettaa kaikki ratkaisuvaihtoehdot yhteen jonoon ja priorisointijärjestykseen.

EC tekee päätöksenteosta johdonmukaisesti ja analyyttisellä tavalla etenevän prosessin. Ohjelmisto tukee myös työryhmätyöskentelyä.

Lue lisää Expert Choice-ohjelmistoista...
 

Oy Holo Solutions Ltd. suunnittelee ja toteuttaa kotisivuja / web-sivuja sekä tarjoaa web-masterpalveluja pienille yrityksille ja yhdistyksille erityisesti Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilla. Perehdyttämistä MS Office ohjelmistoihin. Lue lisää kotisivupalveluista Web-palvelut -sivulta.

Tarjoamme myös  MS Office ohjelmistojen (Word, Excel, PowerPoint; Access) käytön tehostamiseen tähtäävää koulutusta ja konsultointia.

Lue lisää Office-ohjelmistoihin kohdistuvista palveluista Office koulutus -sivulta.

Kysy tarjousta!

Web-design Oy Holo Solutions Ltd.  Kaikki oikeudet pidätetään.
Sivustoa päivitetty viimeksi 14.3.2022
Palaute web-masterille tästä.